logo_hd10

V rokoch 2008 - 2009 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári realizovalo projekt podporený z Fondu Hodina deťom:

„Čítanie s porozumením - zlepšovanie procesov podieľajúcich sa na čítaní."

Z projektu sme získali materiálne vybavenie na realizáciu Výcviku fonematického uvedomovania podľa Eľkonina a technické vybavenie na výcvik.

                                                                                                  Ďakujeme!

 

 socia_logo_old

 Vybudovanie miestnosti a realizácia terapie SNOEZELEN sa uskutočnila vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

V rokoch 2008-2009 Súkromné centrum ŠPP Poltár realizovalo projekt: „Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v SDIC v Poltári = viac šancí pre deti na vzdelávanie v bežných školách."

Grant v hodnote 68 952,-Sk bol určený na vybudovanie SNOEZELEN miestnosti.

                                                                                                    Ďakujeme!

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky