Vyberieme si slovo, ktoré budeme v počutom príbehu sledovať, počúvať. /mačka, kocka, kvet, bodka....../ Dohodneme si s deťmi znamenie, ktoré urobia, keď počujú dané slovo. / zatlieskajú, vyskočia, urobia čiarku, pečiatku, ....v prípade skupiny môžu deti- sediace v kruhu – mať pred sebou kocky, ktoré musia zobrať, ak počujú dané slovo – ak chceme súťažiť, tak bude vždy o 1 kocku menej ako je počet detí a dieťa bez kocky vypadáva/. Rozprávame deťom krátky, vymyslený príbeh, v ktorom sa objavuje vybrané slovo. / dohodneme si vopred, či platí len presne dané slovo – napr. kocka, alebo platia aj príbuzné slová – napr. kockovaný../

Na záver si môžeme príbeh s deťmi prerozprávať,  nakresliť, vymenovať čo nás pobavilo, čo sa nám nepáčilo..., spočítať ak sme robili čiarky, alebo pečiatky....
 

Ukážka krátkeho príbehu:  kľúčové slovo - KOCKA                                                                                                                                                 

Príbeh o neporiadnom mačiatku

Raz, nie tak dávno, sa v neďalekej dedinke Kalinovo stala zvláštna vec. Janka doslala na narodeniny balík. Dostala krabicu v tvare kocky, previazanú červenou mašľou. Keď krabicu otvorila, našla v nej malé mačiatko. Dali mu meno Micka. Micka sa najradšej hrala s malými drevenými kockami, ktoré rada rozhadzovala po celej izbe. Raz vyliezla na stôl a zhodila bratovi rubikovu kocku, ktorú práve skladal. Brat sa trochu hneval ale všetci v rodine mali Micku veľmi radi. Mamina jej ušila podušku z kockovanej farebnej látky. Ocko urobil  Micke preliezku tak, že naukladal na seba rôzne drevené kocky   a ona ich potom zhadzovala. Zhodila jednu kocku, potom druhú, až boli všetky kocky rozhádzané po izbe. To bola zábava! Ale rozhádzané kocky musela Janka často upratovať a to až taká zábava nebola. Raz  vybehla Micka na dvor, ktorý bol vydláždený sivými kockami a rozbehla sa rovno do trávy. Na tráve našla papierovú tašku, na ktorej boli nakreslené kocky a tá sa jej veľmi zapáčila. Vliezla do nej a šuchotala v nej ako bláznivá. Smiala sa celá rodina. Ocko vyhlásil, že od smiechu bude mať na bruchu kocky. To sa hovorí, keď má niekto svalnaté brucho. Jednoducho s Mickou a s kockami sa bavila celá rodina.

Pomôcky: zámky, kľúče, prívesky, samolepky, fixka

Postup: vytvoríme si páry z kľúčov a zámkov podľa toho, čo chcem precvičovať s dieťaťom

  • napr.  začiatočná hláska + obrázok  
  • slovo + počet slabík  
  • príklad + výsledok
  • protiklady....

Poskytovanie logopédie v čase pandémie - stanovisko odborníkov

HRA na nácvik predložiek 

Dychové cvičenia

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky