Zvýšená pozornosť sa vyžaduje najmä ak:

 • Dieťaťu bolo po narodení identifikované riziko (vrodená choroba, neurologické ochorenie, vrodené orgánové vady...)
 • Ide o dieťa predčasne narodené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s chronickými zápalmi stredného ucha, s poruchami emocionality a správania.

Napredovanie týchto detí by mal pravidelne monitorovať okrem detského lekára aj logopéd, prípadne psychológ či špeciálny pedagóg.

 • Ide o dieťa, ktoré bolo istý čas vystavené nepriaznivým sociálnoekonomickým podmienkam (nedostatočná výživa, emočné zanedbávanie, psychosociálna deprivácia)
 • Ak po treťom roku dieťa tvorí hlásku(y)  na nesprávnom  mieste (napr. francúzske r) alebo šušle
 • Po treťom roku má dieťa problém zopakovať dlhšie slová, komolí ich a reč je celkovo nezrozumiteľná
 • Po štvrtom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť mnohých hlások
 • Po piatom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť niektorých hlások (l, r, sykavky)
 • Ak máte pocit, že dieťa je príliš pasívne v komunikácii i hre alebo naopak, príliš hyperaktívne, pozornosť neudrží ani na krátku chvíľu
 • Je problematické mať s dieťaťom a udržať očný kontakt
 • Ak dieťa neprejavuje záujem o sociálny kontakt s najbližšími ľuďmi alebo s rovesníkmi
 • Ak dieťa komunikuje tak, že opakuje slová a vety, ktoré počulo, v neprimeraných situáciách
 • Ak dieťa zaostáva vo vývine hrových schopností (predstieranej hre), má obmedzený repertoár záujmov a aktivít, ktoré majú opakujúci sa charakter
 • Zdá sa vám alebo učiteľke v MŠ, že dieťa nie je ešte pripravené nastúpiť do školy
 • Chcete sa poradiť o vhodnosti odloženia povinnej školskej dochádzky.

 

POSKYTUJEME:

 • testy školskej zrelosti
 • osobnostné testy
 • individuálne stimulačné programy
 • logopédia
 • fyzioterapia
 • poradenstvo – sociálne, výber vhodného zariadenia...

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky