Má vaše dieťa špeciálne potreby ?

Zvýšená pozornosť sa vyžaduje najmä ak:

  • Dieťaťu bolo po narodení identifikované riziko (vrodená choroba, neurologické ochorenie, vrodené orgánové vady...)
  • Ide o dieťa predčasne narodené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s chronickými zápalmi stredného ucha, s poruchami emocionality a správania.

Napredovanie týchto detí by mal pravidelne monitorovať okrem detského lekára aj logopéd, prípadne psychológ či špeciálny pedagóg.

  • Ak dvojročné dieťa nemá potrebu vyjadriť svoje pocity, nekomentuje, nerozpráva, čo vidí, nežiada mamu o opakovanie činnosti, podanie hračky
  • Ak v dvoch rokoch dieťa používa menej ako 10 zrozumiteľných slov
  • Ako dvojročné netvorí žiadne dvojslovné kombinácie (bába tam, mama daj, toto dám...)
  • Ak dieťa v troch rokoch netvorí jednoduché vety, porozumenie reči je výrazne lepšie ako produkcia (to, čo dieťa hovorí); resp. slová sú tvorené prevažne zo samohlások (auto-auo, Karolínka- Aoína...)
  • Dieťa po treťom roku pri spájaní slov nepoužíva predložky (napr.: auto je na dvore – auto doe...).

 

POSKYTUJEME:

  • Individuálne konzultácie (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg- lektor)
  • Stimulačné programy pre deti s chybami a poruchami reči, so sluchovým, zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, s pervazívnymi poruchami, s viacnásobným postihnutím
  • Psychomotorické cvičenia pre deti a rodičov

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky