Plagáty na vytlačenie

Pomôcky: rôzne figúrky / zvieratká, ovocie, .../ 4 až 10 ks / podľa náročnosti

Postup: vyložíme pred dieťa figúrky

Hra:

  • pomenujeme všetky figúrky v poradí zľava doprava
  • dieťa si zažmúri oči a my skryjeme jednu z figúrok / úlohou je pomenovať chýbajúcu figúrku
  • dieťa si zažmúri oči a my vymeníme dve figúrky stojace vedľa seba / úlohou je pomenovať dve vymenené figúrky
  • pomiešame všetky figúrky a úlohou je zostaviť figúrky v pôvodnom poradí a pomenovať ich
  • zadávame otázky typu: Ktorá figúrka je medzi .....vpravo ...vľavo od.....? Ktorá  figúrka sa začína na S, M, L.....? Ktorú figúrku teraz hovorím  napr. M-R-K-V-A? Na ktorú figúrku vytleskame 1 – 2-3 krát? Ktorá figúrka končí na M, N, A?
  • skryjeme všetky figúrky a skúšame koľko z nich sme si zapamätali
  • vymýšľame vety v ktorých je pomenovanie 1, 2, alebo 3 figúrok

  

 

 

Námety na rozvíjanie naratív - rozprávačských schopností:
Čo je na obrázku?
Kto je tam?
Čo robí - robia?
Môže to byť skutočné?
Pohľadaj, čo je nezmyselné - nemôže to byť naozaj!
 
Námet zo stránky logopédi na FB - link:
Novohradská knižnica Lučenec ponúka deťom:
 
Milí rodičia a milé deti, chceme vás všetkých pozdraviť a povedať vám aj touto cestou, že nám na Oddelení pre deti veľmi chýbate. Budeme sa vám pravidelne prihovárať prostredníctvom Fb – rozprávkami v slovenskom aj maďarskom jazyku a budeme spolu tvoriť.

Pre vás – našich kamarátov, máme dôležitú úlohu. Plánujeme pripraviť špeciálne číslo Čitárika, v ktorom budú vaše príbehy, básničky, hádanky, vtipy a recepty. Môžete nám poslať fotografie vášho kreatívneho tvorenia, ktoré vám spríjemňovalo chvíle doma.


Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

NOVÉ:

Pre žiakov postupujúcich v základnej škole, špeciálnej ZŠ alebo v špeciálnej triede podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím – je k dispozícií nový materiál:

metodická príručka Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá obsahuje aj pracovné listy na matematiku a rozvíjanie grafomotorických zručností žiaka. Kontaktná mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štátny pedagogický ústav príručku posiela na požiadanie. Link  

Milí učitelia,
udalosti týchto dní neobchádzajú nikoho z nás a v mnohých smeroch skúšajú naše limity. Aj v týchto neľahkých časoch sa ukazuje ako dôležité vedieť zachovať rozvahu a snažiť sa nájsť pre seba a svojich blízkych svoj „nový“ režim.
Pre nás v EXPOL PEDAGOGIKA ste okrem našich rodín tými blízkymi Vy – naši učitelia.
So zámerom zjednodušiť Vám dištančné vzdelávanie, ktorému ste práve vystavení Vy aj Vaši žiaci, sme sa rozhodli sprístupniť Vám elektronické verzie učebníc biológie, fyziky a chémie z nášho vydavateľstva. Rovnako sme pre Vás pripravili vybrané časti z našich pracovných zošitov.
Elektronické formy učebníc aj aktuálne kapitoly pracovných zošitov EXPOL PEDAGOGIKA sú Vám k dispozícii celkom ☛ ZADARMO TU. ☚
Budeme radi, ak aspoň touto troškou prispejeme aj my v EXPOL PEDAGOGIKA k zmierneniu následkov uzavretia škôl a Vy budete môcť plynule pokračovať vo výučbe v druhom polroku tohto školského roka – aj keď trošku inak, ako ste zvyknutí...
Veríme, že to nebude trvať príliš dlho.
Dávajte si na seba pozor.
Redakcia EXPOL PEDAGOGIKA
 

Len pripomíname, že na stránke

stále nájdete voľne prístupné aktivity na stiahnutie:
 
Zábavné aktivity pre škôlkarov Testy zo slovenského jazyka a literatúry
Námety na aktivity v rámci prírodovedných predmetov (prírodoveda, matematika, biológia, chémia a fyzika). Aktivity z anglického a nemeckého jazyka
 
Pri objednávkach z e-shopu
www.expolpedagogika.sk
v marci zaplatíme poštovné za vás!

Z našej stránky si môžete stiahnuť a vytlačiť nasledovné pomôcky:

Najprv si prosím prečítajte pokyny:

Hry na precvičovanie správnej výslovnosti hlások:

Návod a popis hry Rybačka a Slovíčková dráha

Obrázok na R

Rozprávka ku R

Sykavky - precvičovanie

Precvičovanie slová na tr a dr

Hra: Kde ma počuješ ?

Básničky na cvičenie správnej výslovnosti hlások

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky